Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06412

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 48 personer till Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 1 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 1 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 38 personer till Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 1 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 0 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 52 personer till Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 3 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 3 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå