Antagningspoäng för Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06310

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

41

Under HT2016 sökte 225 personer till Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning vid Umeå universitet varav 127 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 3 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 2 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

252

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 252 personer till Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning vid Umeå universitet varav 148 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 3 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 2 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå