Antagningspoäng för Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06310

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 260 personer till Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning vid Umeå universitet varav 161 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 5 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå