Antagningspoäng för Språkkonsultprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01106

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 14.47 0.65 99.99 3.00
Urval 2 15.40 14.47 0.65 99.99
Höstterminen år 2014 hade Språkkonsultprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 14.47 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 71 personer till Språkkonsultprogrammet vid Umeå universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 2 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 2 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå