Antagningspoäng för Statistikerprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01274

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.63 14.20 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Statistikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 13.63 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 98 personer till Statistikerprogrammet vid Umeå universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.99 13.60 0.85 0.00
Urval 2 12.40 13.60 0.85
För höstterminen år 2017 hade Statistikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.99 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 119 personer till Statistikerprogrammet vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 13 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 18.24 0.95 0.00
Urval 2 13.46 11.65 0.65
För höstterminen år 2016 hade Statistikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 110 personer till Statistikerprogrammet vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 14 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 14 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.81 1.05 0.00
Urval 2 17.10 13.58 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Statistikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 142 personer till Statistikerprogrammet vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 13 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 19.52 0.90 0.00
Urval 2 15.90 0.70
För höstterminen år 2014 hade Statistikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 112 personer till Statistikerprogrammet vid Umeå universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå