Antagningspoäng för Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01658

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.70 0.65 0.00 4.00
Urval 2 17.87 17.06 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

839

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 839 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet varav 149 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 17.80 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.30 17.80 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

846

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 846 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet varav 159 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.14 18.75 0.85 0.00 4.00
Urval 2 18.14 19.89 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 18.14 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1102

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 1102 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet varav 198 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 19.08 0.85 4.00
Urval 2 17.81 19.15 0.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 18.08 i urvalsgrupp BI, 19.08 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1168

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 1168 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet varav 248 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.52 18.51 0.85 4.00
Urval 2 17.40 17.81 0.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 18.52 i urvalsgrupp BI, 18.51 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1331

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 1331 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet varav 244 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 3 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 18.52 0.85 4.00
Urval 2 16.92 18.24 0.70 3.50
För höstterminen år 2015 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 18.52 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1068

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 1068 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet varav 180 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 5 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.22 0.85 4.00
Urval 2 16.80 17.59 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.22 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

918

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 918 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning vid Umeå universitet varav 183 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå