Antagningspoäng för Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01656

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.13 0.30 0.00 4.00
Urval 2 11.80 14.79 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.13 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 195 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 16 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.53 15.67 0.50 0.00 3.00
Urval 2 15.00 14.97 0.45 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 15.53 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 205 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.39 17.17 0.65 0.00 3.50
Urval 2 16.21 17.17 0.55 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 16.39 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 282 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.43 16.58 0.70 3.50
Urval 2 16.31 15.84 0.65 3.50
För höstterminen år 2017 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 16.43 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

315

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 315 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 16.17 0.75 4.00
Urval 2 14.83 15.47 0.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 352 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.81 0.65 3.00
Urval 2 15.05 15.82 0.50 3.00
För höstterminen år 2015 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

338

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 338 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.13 0.65 4.00
Urval 2 15.50 14.98 0.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 306 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning vid Umeå universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 8 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå