Antagningspoäng för Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01222

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 18.26 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.24 17.60 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 18.26 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

37

Under HT2020 sökte 387 personer till Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 27 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 29 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 17.71 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.10 17.30 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 361 personer till Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 30 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 16.85 1.15 0.00 0.00
Urval 2 16.70 15.25 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

37

Under HT2018 sökte 402 personer till Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 23 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 26 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.87 1.15 4.00
Urval 2 16.22 15.85 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

394

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 394 personer till Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 20 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 16.90 1.10 0.00
Urval 2 16.50 15.80 1.00
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

373

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 373 personer till Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 19 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 23 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.15 1.15 4.00
Urval 2 16.50 16.15 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

385

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 385 personer till Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 25 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 29 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.89 1.10 0.00
Urval 2 16.50 17.02 0.95
För höstterminen år 2014 hade Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.89 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

406

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 406 personer till Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation vid Umeå universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 20 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 24 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå