Antagningspoäng för Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01400

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 17.70 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.36 16.52 0.55 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

452

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under VT2020 sökte 452 personer till Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet varav 150 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 4 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 16.20 0.70 0.00 4.00
Urval 2 14.65 15.58 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

522

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 522 personer till Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.93 0.70 3.00
Urval 2 15.60 15.45 0.55 3.00
För höstterminen år 2017 hade Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

542

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 542 personer till Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.10 0.75 3.50
Urval 2 15.98 16.55 0.65 3.50
För höstterminen år 2016 hade Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

584

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 584 personer till Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 4 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.92 0.85 3.00
Urval 2 16.40 16.72 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

656

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 656 personer till Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.63 0.80 4.00
Urval 2 16.30 16.79 0.70 3.00
För höstterminen år 2014 hade Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.63 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

581

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 581 personer till Tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 4 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå