Antagningspoäng för Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01403

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 20.38 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.74 20.24 1.25 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 20.38 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1155

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

100

Under VT2020 sökte 1155 personer till Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet varav 269 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 46 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 30 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.57 20.67 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.27 20.67 1.30 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.57 i urvalsgrupp BI, 20.67 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1026

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

120

Under VT2019 sökte 1026 personer till Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet varav 253 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 68 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 47 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.85 20.92 1.40 0.00 4.00
Urval 2 19.61 20.95 1.40 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.85 i urvalsgrupp BI, 20.92 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1093

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

110

Under VT2018 sökte 1093 personer till Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet varav 271 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 53 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 37 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 21.40 1.45 4.00
Urval 2 19.90 21.30 1.40 4.00
Vårterminen år 2017 hade Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 21.40 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1072

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

100

Under VT2017 sökte 1072 personer till Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet varav 256 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 37 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 39 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.35 21.10 1.50 4.00
Urval 2 20.10 20.97 1.45 4.00
Vårterminen år 2016 hade Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.35 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1074

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

95

Under VT2016 sökte 1074 personer till Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet varav 263 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 38 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 32 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.54 21.58 1.50 4.00
Urval 2 20.20 21.20 1.45 4.00
Vårterminen år 2015 hade Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.54 i urvalsgrupp BI, 21.58 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1040

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under VT2015 sökte 1040 personer till Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet varav 233 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 37 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 26 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 21.51 1.50 4.00
Urval 2 20.60 21.20 1.40 4.00
Vårterminen år 2014 hade Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 21.51 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

987

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under VT2014 sökte 987 personer till Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet varav 234 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 30 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 30 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå