Antagningspoäng för Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01404

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.91 15.85 0.60 0.00 3.00
Urval 2 13.50 14.29 0.25 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.91 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 201 personer till Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 16.88 0.60 0.00 4.00
Urval 2 14.52 15.90 0.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

28

Under HT2019 sökte 237 personer till Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 5 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 16.70 0.65 0.00 3.50
Urval 2 0.00 12.79 0.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 216 personer till Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 6 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.33 15.77 0.70 0.00
Urval 2 14.00 14.01 0.40
För höstterminen år 2017 hade Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.33 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 221 personer till Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 15.90 0.65 3.00
Urval 2 15.04 15.71 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 244 personer till Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 17.27 0.70 4.00
Urval 2 15.83 15.79 0.60
För höstterminen år 2015 hade Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 295 personer till Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 17.13 0.75 0.00
Urval 2 15.70 15.83 0.50 3.50
För höstterminen år 2014 hade Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 335 personer till Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå