Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01740

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 18.90 1.60 0.00
Urval 2 21.00 18.90 1.60
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin vid Umeå universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 328 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin vid Umeå universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.48 22.50 1.50 0.00
Urval 2 20.85 22.50 1.50
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin vid Umeå universitet antagningspoängen 21.48 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 309 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin vid Umeå universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå