Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01540

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.52 1.10 3.00
Urval 2 17.10 16.08 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör vid Umeå universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

790

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 790 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör vid Umeå universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 45 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.40 1.00 4.00
Urval 2 16.70 16.17 0.95 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör vid Umeå universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

733

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 733 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör vid Umeå universitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 60 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 47 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå