Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01582

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.20 1.00 3.00
Urval 2 15.80 14.96 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör vid Umeå universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

551

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 551 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör vid Umeå universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 49 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 37 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 14.43 0.90 4.00
Urval 2 15.30 14.23 0.85 3.50
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör vid Umeå universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 14.43 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

509

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 509 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör vid Umeå universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 59 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 47 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå