Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01774

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 19.90 1.50 0.00 0.00
Urval 2 21.10 19.20 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 303 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.73 18.00 1.25 0.00
Urval 2 17.70 18.00 1.15
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.73 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 300 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 4 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 18.55 1.25 4.00
Urval 2 21.00 1.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 298 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå