Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01768

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.77 1.20 0.00
Urval 2 17.67 16.77 0.95
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design vid Umeå universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 253 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå