Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01772

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.04 17.84 1.20 3.50
Urval 2 18.04 1.20 3.50
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.04 i urvalsgrupp BI, 17.84 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 232 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 16.75 1.00 0.00
Urval 2 18.80 15.95 1.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 187 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå