Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01770

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.12 1.35 0.00 3.50
Urval 2 16.70 15.12 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 256 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 16 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.21 1.15 0.00
Urval 2 16.17 15.21 1.15
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 231 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 14 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 11 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.50 1.10 3.00
Urval 2 16.20 16.50 0.95
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 217 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 12 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 12 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå