Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01766

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.29 19.17 1.10 4.00
Urval 2 18.10 13.85 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.29 i urvalsgrupp BI, 19.17 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 228 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Umeå universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 8 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå