Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01764

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.36 15.20 0.95 0.00 0.00
Urval 2 14.69 15.68 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 15.36 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

28

Under HT2018 sökte 229 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 24 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 23 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.57 1.10 4.00
Urval 2 15.75 15.57 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 253 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 20 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 17 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.50 1.15 0.00
Urval 2 15.50 14.96 1.15
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 216 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 14 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 12 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå