Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01762

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.77 16.79 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.11 16.79 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 14.77 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 153 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 1.00 0.00
Urval 2 15.85 1.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 128 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 8 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69 15.50 1.05 0.00
Urval 2 15.69 0.85
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 15.69 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 141 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå