Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01760

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.22 19.20 1.05 0.00 0.00
Urval 2 15.70 14.96 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.22 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under HT2018 sökte 193 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 10 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 9 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.58 15.23 1.05 0.00
Urval 2 15.63 13.87 1.05
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.58 i urvalsgrupp BI, 15.23 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 182 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 8 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.50 1.00 0.00
Urval 2 16.20 14.71 1.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 193 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 13 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 10 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå