Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01758

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.17 15.90 1.00 0.00
Urval 2 15.80 14.35 1.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.17 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 200 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 10 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.61 1.05 0.00
Urval 2 15.70 16.61 1.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 204 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Umeå universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 13 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 10 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå