Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01756

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.48 20.20 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.90 20.20 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.48 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 196 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet vid Umeå universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 18.30 1.00 0.00
Urval 2 18.70 18.30 1.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 195 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet vid Umeå universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.40 1.15 0.00
Urval 2 18.80 18.40 1.10
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 177 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet vid Umeå universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 11 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 9 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå