Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01754

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 17.30 1.25 0.00 4.00
Urval 2 16.60 17.30 1.25 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

245

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 245 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 8 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 18.12 1.05 3.50
Urval 2 17.56 18.12 1.05 3.50
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 18.12 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 189 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.12 1.05 0.00
Urval 2 17.90 18.12 1.10
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.12 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 211 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå