Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Jägmästarutbildningen vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sverig vid Umeå universitet

Programkod: UMU-P1756

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 13.79 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.95 13.79 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Jägmästarutbildningen vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sverig vid Umeå universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 13.79 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2019 sökte 115 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Jägmästarutbildningen vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sverig vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå