Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01514

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.50 1.05 3.00
Urval 2 16.40 17.50 1.05 3.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare vid Umeå universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 457 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare vid Umeå universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 25 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.50 0.90 4.00
Urval 2 16.40 15.00 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare vid Umeå universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

442

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 442 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare vid Umeå universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 31 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 31 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå