Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01742

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.74 1.40 0.00
Urval 2 19.80 1.40
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare vid Umeå universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.74 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 191 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare vid Umeå universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.41 1.60 0.00
Urval 2 19.56 1.60
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare vid Umeå universitet antagningspoängen 20.41 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 177 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare vid Umeå universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå