Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk- vid Umeå universitet

Programkod: UMU-P1700

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.88 15.36 0.55 0.00 0.00
Urval 2 12.19 13.77 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk- vid Umeå universitet antagningspoängen 15.88 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

833

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

245

Under HT2020 sökte 833 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk- vid Umeå universitet varav 297 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 124 var män och 124 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 245 personer varav 145 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.02 14.06 0.75 0.00 0.00
Urval 2 13.50 14.06 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk- vid Umeå universitet antagningspoängen 14.02 i urvalsgrupp BI, 14.06 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

570

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

175

Under HT2019 sökte 570 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk- vid Umeå universitet varav 233 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 121 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 100 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå