Antagningspoäng för Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01119

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.24 15.09 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 11.24 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

8

Under HT2019 sökte 25 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.26 11.25 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 12.26 i urvalsgrupp BI, 11.25 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 23 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.20 13.52 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 11.20 i urvalsgrupp BI, 13.52 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

8

Under VT2018 sökte 25 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.95 15.30 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 11.95 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 125 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.32 15.58 3.00
Urval 2 11.78 15.58 3.00
Vårterminen år 2017 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 15.32 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2017 sökte 79 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.31 13.85 0.35 4.00
Urval 2 9.81 12.44 0.95 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 10.31 i urvalsgrupp BI, 13.85 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 77 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 13 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 18.34 0.35 99.99 4.00
Urval 2 11.00 12.30 0.05 99.99 4.00
För vårterminen år 2016 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 18.34 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2016 sökte 88 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.44 14.40 0.45 99.99 3.00
Urval 2 10.17 12.79 0.80 99.99 2.00
Höstterminen år 2015 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 14.44 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 103 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.32 16.45 0.60 99.99 1.00
Urval 2 14.40 14.43 0.60 99.99 1.00
För vårterminen år 2015 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 15.32 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 1.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 79 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.13 18.34 0.55 99.99 0.00
Urval 2 10.85 16.32 0.50 99.99 4.00
Höstterminen år 2014 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 16.13 i urvalsgrupp BI, 18.34 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 86 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.42 10.93 0.60 99.99 3.00
Urval 2 12.42 19.04 0.60 99.99 3.00
För vårterminen år 2014 hade Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet antagningspoängen 12.42 i urvalsgrupp BI, 10.93 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

36

Under VT2014 sökte 59 personer till Teologprogrammet - kandidatutbildning vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 12 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 12 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå