Antagningspoäng för Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-P1294

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.57 16.80 0.65 0.00 3.00
Urval 2 14.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Tränarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.57 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

39

Under HT2020 sökte 224 personer till Tränarprogrammet vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 25 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 26 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå