Antagningspoäng för Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01326

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.71 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.71 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

34

Under HT2019 sökte 253 personer till Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 22 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 16 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.57 0.80 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 335 personer till Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 28 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.92 0.95 0.00
Urval 2 15.20 16.90 0.75
För höstterminen år 2017 hade Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

376

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 376 personer till Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 17.96 1.05 0.00
Urval 2 18.00 17.96 0.85
För höstterminen år 2016 hade Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

450

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 450 personer till Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.50 1.05 0.00
Urval 2 18.75 17.36 0.95
För höstterminen år 2015 hade Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 591 personer till Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 20.58 1.20 0.00
Urval 2 18.40 17.83 1.10
För höstterminen år 2014 hade Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 20.58 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

753

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 753 personer till Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet varav 204 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 16 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 17 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå