Antagningspoäng för Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01238

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.80 0.50 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell vid Umeå universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 196 personer till Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell vid Umeå universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 11 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 9 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 18.05 0.60 0.00
Urval 2 11.15 13.60 0.10 99.99
För höstterminen år 2016 hade Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell vid Umeå universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 226 personer till Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell vid Umeå universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 6 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 8 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.02 0.65 3.00
Urval 2 12.40 12.35 0.15 99.99
För höstterminen år 2015 hade Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell vid Umeå universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 317 personer till Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell vid Umeå universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.58 16.81 0.55 0.00
Urval 2 14.40 15.84 0.20
För höstterminen år 2014 hade Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell vid Umeå universitet antagningspoängen 17.58 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 362 personer till Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell vid Umeå universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå