Antagningspoäng för Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01286

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.18 17.54 0.60 0.00 3.50
Urval 2 16.07 16.76 0.30 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.18 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

902

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 902 personer till Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet varav 346 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 8 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 6 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.28 17.36 0.75 0.00 3.00
Urval 2 16.07 16.80 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.28 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

788

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 788 personer till Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet varav 291 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 12 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 8 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.11 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.70 17.34 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1037

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2018 sökte 1037 personer till Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet varav 394 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 7 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 4 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.47 0.95 4.00
Urval 2 17.20 17.97 0.85 3.00
För höstterminen år 2017 hade Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.47 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1109

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 1109 personer till Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet varav 428 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 3 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 4 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.71 19.46 1.05 4.00
Urval 2 17.50 18.43 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.71 i urvalsgrupp BI, 19.46 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1096

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 1096 personer till Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet varav 447 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 5 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 5 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 19.22 1.00 4.00
Urval 2 17.27 18.20 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, 19.22 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1141

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 1141 personer till Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet varav 481 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 7 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 6 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.87 18.27 0.90 4.00
Urval 2 16.98 17.92 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.87 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

958

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 958 personer till Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet varav 444 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 4 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 3 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå