Antagningspoäng för Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06300

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

46

Under HT2016 sökte 118 personer till Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 24 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 21 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 128 personer till Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 24 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå