Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Arabiska (modersmål) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4050

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Arabiska (modersmål) på Uppsala universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 27 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Arabiska (modersmål) vid Uppsala universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.45
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Arabiska (modersmål) på Uppsala universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 21 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Arabiska (modersmål) vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Arabiska (modersmål) på Uppsala universitet i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Arabiska (modersmål) vid Uppsala universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.87
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Arabiska (modersmål) på Uppsala universitet i urvalsgrupp BI, 14.87 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Arabiska (modersmål) vid Uppsala universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala