Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9051

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 0.90
Urval 2 0.90
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi på Uppsala universitet 20.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 86 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi vid Uppsala universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.91 0.95 0.00
Urval 2 1.40
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.91 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 47 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 19.00 0.50
Urval 2 15.00 0.50
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi på Uppsala universitet 15.00 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 61 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 0.85
Urval 2 1.65
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi på Uppsala universitet 18.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 42 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 1.00
Urval 2 12.40 0.90
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi på Uppsala universitet 16.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 75 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi vid Uppsala universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 1.55
Urval 2 14.50
Under terminen VT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi på Uppsala universitet 19.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under VT2014 sökte 29 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi vid Uppsala universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala