Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9053

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 17.77 0.80 0.00 4.00
Urval 2 18.27 17.16 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 294 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.62 17.07 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.55 17.07 0.30 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.62 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2020 sökte 153 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 17.10 0.90 0.00 3.50
Urval 2 18.10 15.49 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 246 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 14 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 16 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 16.29 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.52 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

31

Under VT2019 sökte 199 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 16 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 16 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 20.40 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.30 19.76 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

392

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2018 sökte 392 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 6 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 11 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.49 16.90 1.10 0.00 0.00
Urval 2 15.98 14.90 0.65 0.00 2.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.49 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2018 sökte 258 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.65 17.62 1.05 0.00
Urval 2 19.01 17.50 1.05
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.65 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 435 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 17.56 0.90 0.00
Urval 2 14.65 11.85
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under VT2017 sökte 240 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 11 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 15 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.42 18.18 1.25 0.00
Urval 2 19.64 18.18 1.15
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.42 i urvalsgrupp BI, 18.18 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

456

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 456 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 6 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 17.55 1.10 0.00
Urval 2 17.90 17.55 0.95
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

275

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2016 sökte 275 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 18.68 1.10 0.00
Urval 2 19.45 18.68 1.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 18.68 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

415

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 415 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 18 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.19 1.10 0.00
Urval 2 18.23 18.19 1.00
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 260 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.95 1.15 0.00
Urval 2 20.00 1.15
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

370

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 370 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 1.15 0.00
Urval 2 18.55 1.15
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 205 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska vid Uppsala universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala