Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9054

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 0.75
Urval 2 15.83
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska på Uppsala universitet 14.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska vid Uppsala universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.82 0.50 0.00
Urval 2 17.10 1.10
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.82 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under VT2015 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.23 1.10
Urval 2 19.23 1.10
Under terminen VT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska på Uppsala universitet 19.23 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska vid Uppsala universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala