Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4055

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.27 18.99 0.80 0.00
Urval 2 16.53 18.99 0.80
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.27 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 84 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik vid Uppsala universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 12 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 10 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.89 12.05 0.60
Urval 2 13.89 12.05 0.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik på Uppsala universitet 13.89 i urvalsgrupp BI, 12.05 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 68 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik vid Uppsala universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 18 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 12 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 16.50 1.15 0.00
Urval 2 17.45 1.15
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 66 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik vid Uppsala universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 9 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 8 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala