Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9056

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.56 12.60 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.56 i urvalsgrupp BI, 12.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 98 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 19 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 12.80 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 12.80 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

6

Under VT2018 sökte 83 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 19.30 0.95 0.00
Urval 2 15.49 10.21
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 108 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 0.85 0.00
Urval 2 15.75 16.58 0.80
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 101 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 18.15 0.85 0.00
Urval 2 15.55 14.91 0.55
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under VT2016 sökte 96 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 16.50 1.25 0.00
Urval 2 16.73 15.82 0.85
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 102 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 1.00 0.00
Urval 2 18.40 17.33 0.95
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 81 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.17 0.90 0.00
Urval 2 15.70 0.90
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.17 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 96 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 1.30
Urval 2 17.90 1.30
Under terminen VT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi på Uppsala universitet 19.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 68 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi vid Uppsala universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala