Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9057

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.14 19.37 0.95 0.00 4.00
Urval 2 19.00 17.10 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.14 i urvalsgrupp BI, 19.37 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

319

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 319 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 17.96 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.02 13.39 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under VT2020 sökte 118 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.01 16.41 0.85 0.00 0.00
Urval 2 12.47 13.88 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.01 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 223 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.22 0.40 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2019 sökte 173 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 19.67 1.00 0.00 0.00
Urval 2 18.07 19.67 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

386

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 386 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 17 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 18.23 1.00 0.00 3.50
Urval 2 13.33 15.99 0.55 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

35

Under VT2018 sökte 249 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 17 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 23 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.43 1.15 0.00
Urval 2 18.90 17.10 1.15
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.43 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 402 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 17 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 13.24 0.85 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 13.24 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

33

Under VT2017 sökte 213 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 23 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 16.83 1.25 0.00
Urval 2 18.60 16.83 1.20
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 408 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 11 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 15 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 16.60 1.15 0.00
Urval 2 16.40 16.60 1.10
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 312 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 16 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 17.38 1.20 4.00
Urval 2 17.90 17.38 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

401

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 401 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 15 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 15 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 20.54 1.10 0.00
Urval 2 17.60 20.54 0.95
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 20.54 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 235 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 1.40 0.00
Urval 2 19.52 17.42 1.35
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

415

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 415 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 8 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.29 1.30 0.00
Urval 2 17.60 1.25
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.29 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 204 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia vid Uppsala universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala