Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9059

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi på Uppsala universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2017 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi på Uppsala universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2016 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 0.70
Urval 2 1.40
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi på Uppsala universitet 19.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi vid Uppsala universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 0.00
Urval 2 12.81
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2014 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala