Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9060

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 19.70 0.95 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 172 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 12 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 18.84 0.70 0.00
Urval 2 15.50 16.94 0.70
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 18.84 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 161 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 12 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.96 11.35 0.50
Urval 2 11.96 21.63 0.50
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik på Uppsala universitet 11.96 i urvalsgrupp BI, 11.35 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

9

Under VT2016 sökte 77 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 13 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 13.55 0.10 0.00
Urval 2 13.40 13.55 0.40
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.50 i urvalsgrupp BI, 13.55 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 113 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 10 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.51 12.45 0.45 0.00
Urval 2 14.51 12.45 1.75
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.51 i urvalsgrupp BI, 12.45 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under VT2015 sökte 65 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 9 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 19.83 0.20
Urval 2 11.70 13.48 0.55
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik på Uppsala universitet 14.30 i urvalsgrupp BI, 19.83 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 119 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.01 16.61 1.25 0.00
Urval 2 13.00 14.72 1.10
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.01 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under VT2014 sökte 54 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik vid Uppsala universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala