Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9052

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 17.46 1.15
Urval 2 15.20 17.46 1.40
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap på Uppsala universitet 15.20 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 56 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap vid Uppsala universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 19.49 1.30
Urval 2 19.49
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap på Uppsala universitet 16.19 i urvalsgrupp BI, 19.49 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 46 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.46 1.05
Urval 2 17.46
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap på Uppsala universitet 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 39 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap vid Uppsala universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 0.60
Urval 2
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap på Uppsala universitet 19.15 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

0

Under VT2015 sökte 44 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.79 1.60
Urval 2 16.68 17.79
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap på Uppsala universitet 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 44 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap vid Uppsala universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala