Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9063

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.11 16.75 0.70 0.00 0.00
Urval 2 17.63 16.85 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.11 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2020 sökte 144 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

19

Under HT2019 sökte 108 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.44 15.22 0.20 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.44 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under VT2019 sökte 113 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.56 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.48 16.25 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 203 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.15 0.85 0.00 3.50
Urval 2 15.20 15.38 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

21

Under VT2018 sökte 169 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 5 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.71 16.83 0.90 0.00
Urval 2 17.42 16.83 0.75
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.71 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 238 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 13.60 0.15 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

15

Under VT2017 sökte 136 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 17.12 1.00 0.00
Urval 2 17.40 17.12 0.70
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 17.12 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 243 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 15.73 0.90 0.00
Urval 2 17.60 15.36 0.75
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2016 sökte 196 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 20.82 1.00 0.00
Urval 2 17.50 15.06 0.80
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 20.82 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 235 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 10 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.35 19.87 1.05 0.00
Urval 2 19.35 16.60 0.80
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.35 i urvalsgrupp BI, 19.87 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

166

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 166 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 0.95 0.00
Urval 2 17.10 0.85
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 201 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 1.30 0.00
Urval 2 19.10 1.10
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under VT2014 sökte 143 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap vid Uppsala universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala