Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9064

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.81 18.32 0.85 0.00 0.00
Urval 2 18.23 17.81 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.81 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 240 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.73 18.67 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.51 16.44 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.73 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 236 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 13 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.08 0.60 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.08 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

23

Under VT2019 sökte 186 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 16 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 13 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 20.50 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.16 18.90 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 20.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

319

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 319 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.81 0.85 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under VT2018 sökte 234 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 12 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.57 19.44 1.15 0.00
Urval 2 18.69 19.44 1.00
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.57 i urvalsgrupp BI, 19.44 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 330 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 13.75 0.65
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap på Uppsala universitet 15.20 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

19

Under VT2017 sökte 193 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 20.60 1.10 0.00
Urval 2 18.10 18.10 0.90
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 353 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 14 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 12 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 16.00 0.80 0.00
Urval 2 15.60 15.00 0.65
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 267 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 17.00 1.05 0.00
Urval 2 18.80 14.54 0.65
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 308 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 15 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 18 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 17.50 1.10 0.00
Urval 2 17.00 17.50 0.95
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

230

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 230 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.81 1.05 0.00
Urval 2 19.40 19.81 0.80
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.81 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 260 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 1.20 0.00
Urval 2 17.60 17.40 0.90
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 160 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala