Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9064

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 16.00 0.80 0.00
Urval 2 15.60 15.00 0.65
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 267 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 17.00 1.05 0.00
Urval 2 18.80 14.54 0.65
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 308 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 15 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 18 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 17.50 1.10 0.00
Urval 2 17.00 17.50 0.95
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

230

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 230 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.81 1.05 0.00
Urval 2 19.40 19.81 0.80
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.81 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 260 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 1.20 0.00
Urval 2 17.60 17.40 0.90
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 160 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap vid Uppsala universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala