Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9065

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.67 15.87 0.25
Urval 2 14.67 15.87 0.25
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska på Uppsala universitet 14.67 i urvalsgrupp BI, 15.87 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

7

Under VT2016 sökte 43 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska vid Uppsala universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.55 0.20
Urval 2 19.19 19.26 0.20
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska på Uppsala universitet 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

6

Under VT2015 sökte 38 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska vid Uppsala universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 0.90 0.00
Urval 2 16.20 13.64 0.90 99.99
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under VT2014 sökte 27 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska vid Uppsala universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala