Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9066

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.26 19.17 0.85 0.00 4.00
Urval 2 18.65 19.17 0.85 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.26 i urvalsgrupp BI, 19.17 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 206 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 6 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

17

Under VT2020 sökte 71 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.57 0.80 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.57 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

39

Under HT2019 sökte 180 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 14 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 12.88 0.45 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 12.88 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under VT2019 sökte 145 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 5 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.62 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.67 17.62 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

252

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 252 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 16.90 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.01 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.19 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2018 sökte 207 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 16.06 1.00 0.00
Urval 2 17.79 16.06 0.80
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 296 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 15.00 0.65 3.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

28

Under VT2017 sökte 165 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 9 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 18.55 1.10 4.00
Urval 2 17.79 15.25 0.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 317 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 8 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 8 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 17.30 1.00 0.00
Urval 2 17.20 17.30 0.80
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 211 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 20.30 1.05 4.00
Urval 2 18.30 13.85 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 303 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 20.00 1.05 0.00
Urval 2 18.70 15.71 0.85
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 179 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 16.03 1.00 0.00
Urval 2 18.34 15.10 0.95
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 277 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 1.15 0.00
Urval 2 18.50 20.73 1.05
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under VT2014 sökte 140 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala