Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9066

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 17.30 1.00 0.00
Urval 2 17.20 17.30 0.80
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 211 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 20.30 1.05 4.00
Urval 2 18.30 13.85 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 303 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 20.00 1.05 0.00
Urval 2 18.70 15.71 0.85
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 179 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 16.03 1.00 0.00
Urval 2 18.34 15.10 0.95
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 277 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 1.15 0.00
Urval 2 18.50 20.73 1.05
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under VT2014 sökte 140 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska vid Uppsala universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala