Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4067

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 13.87 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 13.87 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under VT2019 sökte 68 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 16.00 0.60 0.00 2.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.09 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 92 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.01 15.54 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.01 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under VT2018 sökte 113 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 13.50 0.60 0.00
Urval 2 17.08 12.80 0.60
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 111 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala