Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4067

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 13.50 0.60 0.00
Urval 2 17.08 12.80 0.60
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 111 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala